Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet jobbar for å få fram rolla si som kompetansemiljø innan måleteknikk ved å byggje og føre over kunnskap.

Prosjekt
Nasjonalt laboratorium gjennomfører og deltar i ei rekkje prosjekt. Dette omfattar eksternt finansierte prosjekt for bedrifter, offentlege organ eller internasjonale prosjekt og nettverk. Laboratoriet gjennomfører også fleire interne utviklingsprosjekt, desse er særleg retta mot kalibreringstenester og realisering av måleeiningar. Les meir om prosjekt

Oppgaver og publikasjoner
Justervesenets sine dyktige fagfolk har medverka på ulike fagfelt med utgreiingar og publikasjoner. Fleire av desse har gjeve vellykka resultat i metrologisk forskning. Les meir om oppgåver.

Samarbeid med høgskular og universitet
Justervesenets arbeid med forskning og utvikling har resultert i fleire gode samarbeid med høgskular og universitet. Månge elevar har gjort hovedprosjekta sine hos oss.

Europeisk samarbeid i måleteknisk forskning
Justervesenet er med i EURAMET, ein stiftelse av nasjonale måletekniske laboratorier i Europa. EURAMETs aktivitet omfattar mellom anna forskningsprosjekt, samanlikningsmålingar og kunnskapsformidling, samt styring av det EU-støtta forskningsprogrammet EMRP (European Metrology Research Programme.) Detaljar her

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 12. juni 2019