Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet tilbyr kalibrering mot nasjonale normaler for elektrisk effekt / energi. Laboratoriet har et enfase og et trefase oppsett for kalibrering av referanseutstyr. Systemene er bygget opp rundt stabile kilder (belastningsutstyr) som leverer svært stabil effekt. For det mest nøyaktige enfase oppsettet er referansen basert på en termisk overføringsnormal (TVC), mens referansen i trefase oppsettet er basert på A/D-omformere.

Instrumenter som kalibreres:

Effekt-konverter, Enfase komparator, Trefase komparator

Sporbarhetskart:

Måleområde:
For enfase kalibreringer kalibreres det på diskrete effektnivåer ved 53 Hz. For trefase kalibreres det med vilkårlige verdier ved 53 Hz (alt. 50 Hz) i følgende område:

Spenninger: 60 til 480 [volt]
Strøm: 0.05 til 100 [ampere]
Fasevinkler: cos j = 1 til cos j = 0.25 (induktivt og kapasitivt)

Måleusikkerheter:
Avhengig av type tjeneste ligger beste måleusikkerhet mellom 100 og 150 ppm relativt til aktiv effekt ved PF = 1 og oppgitt med dekningsfaktor k = 2 som gir dekningsgrad på ca. 95 %. Måleusikkerhetene vil generelt avhenge av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet. Normalt angis måleusikkerhet for aktiv effekt relativt til den samme målestørrelsen ( U(P) / P ). Hvis derimot måleusikkerheten er angitt relativt til tilsynelatende effekt ( U(P) / S ), kan denne divideres med cosinus til fasevinkelen for å finne måleusikkerheten relativt til aktiv effekt.

Metode for kalibrering:
Kalibreringsobjekter kalibreres gjennom komparering mot enfase eller trefase referansen Begge enheter tilføres en stabil effekt over et synkront tidsintervall

Generell informasjon: Tilsyn/Elektrisitetsmålere

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

Sist endret 3. november 2023