Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Nasjonalt laboratorium gjennomfører og deltar i en rekke prosjekter. Det omfatter prosjekter for bedrifter, offentlige organ eller internasjonalt samarbeid. På denne siden finner du noen av prosjektene vi har jobbet/jobber med.

MetForTC – Traceable Measurement Capabilities for Monitoring Thermocouple Performance
Prosjektet søker å forbedre kunnskapen om drift og inhomogenitet i termoelementer under bruk ved hjelp av nye instrumenter og metoder. Les mer om prosjektet her.

chipS·CALe – Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants
Optisk måleteknikk er i økende grad viktig innen mange industrielle bransjer, helse, miljø og vitenskap. Dagens metoder for kalibrering av optiske detektorer er tungvint og begrenset av utilstrekkelig stabilitet til detektornormalene. Justervesenet leder det Europeiske arbeidet med å forbedre og forenkle sporbarhetskjeden ved å utvikle ny teknologi sammen med ny måleteknikk og skal for første gang lage et «NMI-på-en-chip» for optisk effekt. Mer om chipS·CALe kan du lese her.

Har du lyst til å utvikle sensorteknologi? Vi ønsker å samarbeide med motiverte studenter som vil teste ut og videreutvikle nye ideer og deloppgaver i tilknytning til chipS·CALe. Kontakt: mailto:jag@justervesenet.no

DIG-AC – A digital traceability chain for AC voltage and current
Videreutvikling av metoder for måling av elektrisk vekselspenning og strøm.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes herKontakt: hma@justervesenet.no

rhoLiq – Establishing traceability for liquid density measurements
Utvikling av kapasitet for måling av tetthet av væsker.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her.Kontakt: ptn@justervesenet.no

MeterEMI – Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters
Undersøker av elektriske energimåleres følsomhet for elektromagnetiske forstyrrelser.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her. Kontakt: hma@justervesenet.no

EMPRESS 2 – Enhancing process efficiency through improved temperature measurement 2
Prosjektet omhandler mange aspekter ved industriell temperaturmåling. Det er en fortsettelse av EMPRESS, men undersøker andre målemetoder for temperatur i industriprosesser. Justervesenet er involvert i en aktivitet for å sikre sporbarhet og robusthet for fiberoptiske temperaturfølere basert på safir, der Justervesenets oppgaver er å analysere og utnytte Planck-stråling fra fiberen. Elkem Solar i Kristiansand deltar også sammen med Justervesenet.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her. Prosjektside: Kontakt: aao@justervesenet.no

LNG III – Metrological support for LNG and LBG as transport fuel
Det overordnede målet med dette prosjektet er å vurdere og utvikle effektive maleteknikker samt å ferdiggjøre et kalibreringsanlegg for flytende Natur- og Biogass i stor skala. Kontakt: kih@justervesenet.no

ADVENT – Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applications
Prosjektet utvikler måleteknikk for energisparing i framtidig elektronikk.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her. Kontakt: hma@justervesenet.no

MetroHyVe – Metrology for hydrogen vehicles
Prosjektet omhandler måling av hydrogen som drivstoff i kjøretøy. IFE og SINTEF deltar i tillegg til Justervesenet.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her. Kontakt: hak@justervesenet.no

TracePQM – Traceability routes for electrical power quality measurements
Prosjektet utvikler et åpent system for måling av elektrisk effekt og strømkvalitet.
Mer informasjon om prosjektet kan finnes her. Kontakt: hma@justervesenet.no

QuADC – Waveform metrology based on spectrally pure Josephson voltages
Prosjektet omhandler nye metoder for måling av elektrisk vekselspenning og bølgeformer. Mer informasjon om prosjektet kan finnes her.

Kontakt: hma@justervesenet.no

 

Tidligere prosjekter

NewStar
NewStar er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP som en oppfølging av de lovende resultatene oppnådd i Quantum Candela prosjektet. Les mer

Q-wave
Q-wave er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP. I Q-wave skal Justervesenet jobbe med design av en stabil opto-elektrisk kobling mellom fiberoptikk og fotodioder som skal levere strøm til Josephsonoverganger i flytende Helium (4 K). Les mer

Quantum Candela
I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Les mer

Meteomet (Metrology for Meteorology)
Meteomet startet i oktober 2011 og varte til oktober 2014. Prosjektets mål var å forbedre målemetoder og analysemetoder for måling av temperatur, fuktighet og lufthastighet i atmosfæren. Dette for å bidra til bedre kvalitet på historiske og kommende data for blant annet klimaendringer. Justervesenets hovdefokus i prosjektet var å arbeide med analyser av temperaturmåleserier. Les mer

Shunt i verdensklasse
En svært viktig komponent i strømmåling er en shunt – en målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning. Justervesenet har de siste årene utviklet verdens beste målemotstander for vekselstrøm. Les mer

Metrology for LNG2
Prosjektet handler om å forbedre måleteknikken innenfor oppbevaring og overføring av flytende naturgass (LNG). Dette vil føre til redusert måleusikkerhet, mindre finansiell risiko, samt at LNG-handelen blir mer gjennomsiktig. Les mer

Har du noen spørsmål om prosjektene, eller vil ha mer informasjon om andre prosjekter vi har deltatt i? Ta gjerne kontakt!

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 9. desember 2019