Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nasjonalt laboratorium gjennomfører og deltar i en rekke prosjekter. Det omfatter prosjekter for bedrifter, offentlige organ eller internasjonalt samarbeid. På denne siden finner du noen av prosjektene vi har jobbet/jobber med.

NewStar
NewStar er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP som en oppfølging av de lovende resultatene oppnådd i Quantum Candela prosjektet. Les mer

Q-wave
Q-wave er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP. I Q-wave skal Justervesenet jobbe med design av en stabil opto-elektrisk kobling mellom fiberoptikk og fotodioder som skal levere strøm til Josephsonoverganger i flytende Helium (4 K). Les mer

Quantum Candela
I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Les mer

Meteomet (Metrology for Meteorology)
Meteomet startet i oktober 2011 og varte til oktober 2014. Prosjektets mål var å forbedre målemetoder og analysemetoder for måling av temperatur, fuktighet og lufthastighet i atmosfæren. Dette for å bidra til bedre kvalitet på historiske og kommende data for blant annet klimaendringer. Justervesenets hovdefokus i prosjektet var å arbeide med analyser av temperaturmåleserier. Les mer

Shunt i verdensklasse
En svært viktig komponent i strømmåling er en shunt – en målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning. Justervesenet har de siste årene utviklet verdens beste målemotstander for vekselstrøm. Les mer

Metrology for LNG2
Prosjektet handler om å forbedre måleteknikken innenfor oppbevaring og overføring av flytende naturgass (LNG). Dette vil føre til redusert måleusikkerhet, mindre finansiell risiko, samt at LNG-handelen blir mer gjennomsiktig. Les mer

Har du noen spørsmål om prosjektene, eller vil ha mer informasjon om andre prosjekter vi har deltatt i? Ta gjerne kontakt!

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 18. februar 2019
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/forskning-og-utvikling/prosjekt">
Twitter
LinkedIn
MENY