Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Det hender man trenger å angi klokkeslett uten rom for tvetydigheter. Dette gjelder for eksempel ved telefonkonferanser på tvers av ulike tidssoner eller når man skal angi et tidspunkt som sammenfaller med skifte til/fra sommertid. Spesielt ved sommertidens slutt vil det kunne opptre likelydende klokkeslett med en times mellomrom. Løsningen ligger i å angi klokkeslett med utgangspunkt i verdens offisielle tidsskala UTC, eller å oppgi hvilken tidssone man mener. I loven er det bestemt at normaltiden i Norge er én time foran koordinert universaltid UTC. Dette angis som UTC+1 eller som tidssonen CET (Central European Time). I løpet av sommertiden ligger norsk tid to timer foran UTC. Dette angis som UTC+2 eller som tidssonen CEST (Central European Summer Time). Et utvetydig eksempel: I 2012 varer sommertiden fra søndag 25. mars klokken 0200 (UTC+1) til søndag 28. oktober klokken 0300 (UTC+2).

Sist endret 24. september 2015