Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):
Gravimetric referance for hydrogen flow

Figur 1: Justervesenets gravimetriske referanse for hydrogenstrømning ved høye trykk.

Om måling av hydrogen

På Justervesenet fokuserer vi for øyeblikket på måling av hydrogengass under trykk, da dette er formen av hydrogen som benyttes av kjøretøy i drift i dag. Slike kjøretøy er kommersielt tilgjengelige, både som personbiler og lastebiler.

Det er flere måletekniske utfordringer med hydrogen, og de viktigste er kvalitetssikring og strømningsmåling. Justervesenet har utviklet og eier en av få standarder for å teste og kalibrere strømning av hydrogengass under trykk, i form av et coriolismeter i kombinasjon med en gravimetrisk kalibrering. Figur 1 viser riggen i laboratoriet.

Den gravimetriske standarden består av tre tanker for hydrogen med en kapasitet på til sammen rundt 4 kg ved 700 bar. Et flowmeter sitter innenfor rammen, og de manuelle kontrollene sitter på forsiden av rammen og er lett tilgjengelige. Ei presisjonsvekt er plassert under tankene, og har en kapasitet på 600 kg med en oppløsning på 0,1 g.

Standarden kan transporteres på en spesialbygd henger og kalibreringer kan utføres i felt, eksempelvis på hydrogenfyllestasjoner.

Standarden er godkjent i henhold til ATEX og trykkserfisert (i henhold til § 9 i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff).

Special car trailer with referance unit for hydrogen installed on top

Figur 2: Justervesenets referanseenhet i felt, på vår spesialbygde henger. Her avbildet uten vindskjerm. Enheten hviler på ei presisjonsvekt. Til venstre står utblåsingstårn.

Hydrogenmålingene ved Justervesenet er en del av vår forskning og utvikling, og en del av MetroHyVe-prosjektene. Vi tar med glede imot spørsmål eller samarbeidsmuligheter, og har flere muligheter for masteropppgaver innen temaet.

Kontaktperson: Edvardas Venslovas

Sist endret 1. november 2023