Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

For at forhåndsvarslede kontroller skal kunne gjennomføres effektivt, må følgende forhold være utført og tilrettelagt når Justervesenet kommer på kontroll:

  • K-faktor er satt, og taksameteret er plombert.
  • Taksameteret er tilkoblet påkrevde tilleggsinnretninger og sikret innstilling for automatisk forhindring av drift ved frakobling er påsatt
  • Taksameterets tilkobling til strømtilførsel er sikret og plombert.
  • Melding, inneholdende alle relevante opplysninger for at kontrollen skal kunne gjennomføres, inkl. unike plombenummer og plombenes plassering, skal være sendt til Justervesenet.

Ved fysiske plomberinger må det benyttes plomber med unike plombenummer. Det finnes flere firmaer i Norge som leverer slike plomberingsløsninger.

I tillegg til ovennevnte må nødvendig dokumentasjon være tilgjengelig ved kontroll:

  • Typegodkjenningsdokument/Typeprøvingsdokument
  • Samsvarserklæring fra produsent (Declaration of conformity)
  • Norsk bruksanvisning for taksameteret

Justervesenet vil som en del av kontrollen kunne sjekke at taksametrets lengdemåling er innenfor toleransen.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 6. mars 2019