Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

For at installasjonskontrollen skal kunne gjennomføres effektivt, må følgende forhold være utført og tilrettelagt når Justervesenet kommer på kontroll:

  • K-faktor er satt, og taksameteret er plombert.
  • Taksameteret er tilkoblet påkrevde tilleggsinnretninger og sikret innstilling for automatisk forhindring av drift ved frakobling er påsatt
  • Taksameterets tilkobling til strømtilførsel er sikret og plombert.
  • Kontrollen skal være bestilt hos Justervesenet. Bestillingen skal inneholde alle relevante opplysninger for at kontrollen skal kunne gjennomføres, inkl. unike plombenummer og plombenes plassering.

Ved fysiske plomberinger må det benyttes plomber med unike plombenummer. Det finnes flere firmaer i Norge som leverer slike plomberingsløsninger.

I tillegg til overnevnte må nødvendig dokumentasjon være tilgjengelig ved kontroll:

  • Typegodkjenningsdokument/Typeprøvingsdokument
  • Samsvarserklæring fra produsent (Declaration of conformity)
  • Norsk bruksanvisning for taksameteret

Justervesenet vil som en del av kontrollen sjekke at taksametrets lengdemåling er innenfor toleransen.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 24. september 2015
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/tilsyn/taksametre/tilrettelegging-for-installasjonskontroll-av-taksametre">
Twitter
LinkedIn
MENY