Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrumenter som kalibreres:


Bildet viser et eksempel på en håndholdt laser avstandsmåler. Det er mange leverandører: Leica, Bosch med flere.

Måleområde:
Opp til 50 m.

Måleusikkerhet:
Beste måleusikkerhet er begrenset av instrumentets egen oppløsning.

Ved 10 mm oppløsning er U = 10 mm i hele måleområdet.
Ved 1 mm oppløsning er U = 1 mm i hele måleområdet.
Ved 0,1 mm oppløsning er U = 0,45 mm – 0,54 mm, økende med lengden.

Metode for kalibrering:
Måleprinsippet for kalibreringskilden er interferometri. Reflektoren til referanseutstyret er plassert på en vogn som kan flyttes opp til 50 m. Kalibreringsobjektets reflektor er plassert på den samme vogna slik at vognas forflyttning gir samme tilbakelagte avstand for begge målesystemene.

Sporbarhetskart:

Kontaktperson: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 18. september 2019