Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

En samsvarsvurdering er en prosess som påviser om et måleredskap oppfyller de kravene som er fastsatt i regelverket. Dette innebærer at måleredskapet har blitt testet og godkjent av en nøytral tredjepart, som regel et teknisk kontrollorgan (TKO). I tillegg har produsenten tatt på seg ansvaret for at måleredskapet er i tråd med kravene, ved å utstede en samsvarserklæring. Du kan først bruke måleredskapet når produsenten har utstedt samsvarserklæringen. Et ferdig samsvarsvurdert måleredskap skal også merkes med blant annet CE-merket.

Det stilles krav under bruk til endel måleredskaper når de brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør. Ikke-automatiske vekter stilles det også krav til når de brukes til noen andre formål (se her og her for å se hvilke måleredskaper det stilles krav til under bruk). Hvis du bruker et måleredskap som det stilles krav til under bruk, må det være samsvarserklært.

Det er ikke tillatt å bruke et måleredskap som nevnt over, hvis det ikke er samsvarserklært.

Det er den som selger måleredskapet som skal sørge for at måleredskapet blir samsvarserklært før det tas i bruk.

Hva kan skje hvis du bruker et måleredskap som ikke er samsvarserklært?

En samsvarserklæring sikrer at måleredskapet har de nødvendige egenskaper, for eksempel at det måler tilstrekkelig nøyaktig både når det er – 5 og + 25 grader ute. Et måleredskap som mangler dokumentasjon på at det er samsvarserklært, gir større sannsynlighet for at måleresultat blir feil. Hvis dere bruker et måleredskap som nevnt over, uten at dette har en samsvarserklæring, kan Justervesenet også vedta at måleredskapet ikke kan brukes (stanses). Måleredskapet kan dermed ikke brukes før en samsvarserklæring er gjennomført. Dere kan også risikere å bli ilagt overtredelsesgebyr på inntil 10 % av omsetningen deres.

Er du usikker på om måleredskapet deres har samsvarserklæring?

Hvis du er usikker på om måleredskapet deres er samsvarserklært, kan du sjekke om det er riktig merket. Hvis det er samsvarserklært, skal måleredskapet være merket med CE-merket, supplerende metrologisk merking («stor M» og årstallet måleredskapet ble samsvarsmerket) og ID-nummeret til det TKO som har utført samsvarsvurderingen. For eksempel slik:


Dere skal også ha fått med en samsvarserklæring sammen med måleredskapet, der produsenten bekrefter at det er produsert og samsvarsvurdert i henhold til regelverket. Er du fortsatt i tvil, kontakt leverandøren din og be om å få en bekreftelse på dette.

Hva skal du gjøre om måleredskapet deres ikke er samsvarsvurdert?

Hvis måleredskapet deres ikke er samsvarsvurdert, må du ta kontakt med den som har solgt deg måleredskapet, – det er produsenten som er ansvarlig for å selge et måleredskap som er samsvarsvurdert.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Justervesenet på postmottak@justervesenet.no eller på telefon 64 84 84 84.

Sist endret 11. juni 2019