Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Følgende instrumenter kan kalibreres ved komparering:

– Presisjonstermometertemp-digitaltermometer
– Digitaltermometer
– Væske-i-glass-termometer
– Kalibratorer
– Termoelement
– Resistanstermometer

Temperaturområde:
-196 °C (nitrogenkomparator)
-80 °C til 550 °C (kalibreringsbad)
550 °C til 1100 °C (ovn)

Måleusikkerhet:
Justervesenet kan gi måleusikkerheter frå ± 0,005 °C ved komparering kalibrering. Dette er avhenging av blant annet kundens termometer og ønsket temperaturområde.

Metode:
Ved kalibrering i området -80 °C til 550 °C benyttes kalibreringsbad og ved kalibrering i området 550 °C til 1100 °C benyttes ovner. Ved kalibrering ved
-196 °C benyttes nitrogenkomparator.

Kalibreringsbadene og ovnene kan innreguleres til de aktuelle temperaturer som ønskes av kunden. Justervesenets referansetermometer og kundens termometer blir senket ned i nitrogenkomparatoren, kalibreringsbadet eller ovnen og avlest når temperaturen er tilstrekkelig stabil.

Sporbarhetskart

Den internasjonale temperaturskalaen ITS-90 brukes som referansepunkt, slik at kundens termometer alltid kan spores til den, uavhengig av hvilke referansetermometre som brukes i kalibreringen.

Se Prisliste for kalibrering  
Prisliste kalibrering

Kontaktperson: Jan-Erik Holmen

Sist endret 28. februar 2019