Justervesenets klokke UTC(JV):

Instrumenter som kalibreres:

Strømshunter

Nøyaktige kilder, kalibratorer, pA-kilder

Nøyaktige multimetere, pikoamperemetere

Måleområde:
DC-strøm: 100 pA – 20 A

Måleusikkerheter:
Fås på forespørsel.

Måleusikkerhetene vil generelt være avhengig av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

Eksempel på kalibrator

Eksempel på kalibrator

Se også relaterte sider

Sporbarhetskart

Sporbarhetskart for DC strøm