Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrumenter som kalibreres

Strømshunter

Nøyaktige kilder, kalibratorer, pA-kilder

Nøyaktige multimetere, pikoamperemetere

 

 


Eksempel på kalibrator

 

Sporbarhetskart:


Måleområde:
DC-strøm: 100 pA – 20 A

Måleusikkerheter:
Fås på forespørsel.

Måleusikkerhetene vil generelt være avhengig av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

Sist endret 13. november 2023