Justervesenets klokke UTC(JV):

 

News from The Norwegian Metrology Service

Kraftig oppskalering av drosjeaksjon

Kraftig oppskalering av drosjeaksjon

Den 23. mai gjennomførte Justervesenet ein omfattande kontroll av taksameter i Oslo, Lillestrøm og Ullensaker. Kontrollen var ein del av ein aksjon initiert av Statens vegvesen, og i samarbeid med...

read more