Justervesenets klokke UTC(JV):

Følgende tjenester tilbys:

Type normal

Nominell spenning [V]

Måle-usikkerhet 2 standardavvik [µV/V]

zenernormal
Eksempel på Zener-normal

Zener

1 til 10

± 0,4

Westoncelle

1,018

± 0,4

For Zener-normaler er kalibreringstiden ca.10 arbeidsdager. For Westoncelle-normaler er kalibreringstiden ca.10 arbeidsdager etter at normalen er blitt stabil, noe som normalt tar ca. 4 uker.

Se også relaterte sider

Realisering av DCV

Enheten for elektrisk likespenning, Volt, realiseres i Justervesenet ved hjelp av kvantefenomenet Josephson-effekten. Denne effekten er i prinsippet en frekvens-DC -spenningsomvandler hvor relasjonen U=f·(h/2e)·n er oppfylt. Her er U spenningen, f frekvensen, h Plancks konstant, e elektronladningen og n et helt tall. Faktoren 2e/h kalles Josephson-konstanten, Kj, og har verdien 483597,9 GHz/Volt. Denne verdien er internasjonalt vedtatt og benyttes av alle nasjonale laboratorier som realiserer Josephson-effekten.

Justervesenets spenningsnormaler er grupper av Zener-normaler. Disse spenningsnormalene kalibreres jevnlig mot vår Josephson spenningsnormal. Laboratoriet kalibrerer spenningsnormaler for kunder med et helautomatisk målesystem.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

Sporbarhetskart

Sporbarhetskart for DC resistans