Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Primary Spectroscopic Thermometry for gases

Nøyaktige målinger av lufttemperatur er avgjørende for overvåking av klimaendringer.

Spektrometrisk termometri sonderer den termodynamiske temperaturen til gass, og overvinner flere praktiske utfordringer fra kontakttermometri i luft- og industrielle prosesser.

Prosjektet vil integrere kunnskapen og infrastrukturen i spektroskopisk termometri over hele EU, og forbedre, standardisere og implementere de nye, kontaktfrie metodene, inkludert primær ro-vibrasjonsspektroskopisk termometri. Dette vil kryssvalideres mot andre ikke-kontakt og ITS-90 standardmetoder. Til slutt vil resultatet av prosjektet, en ny hybrid kalibreringstjeneste med minimal langtidsdrift, som skal støtte SI-sporbar kalibrering av klassiske kontakttermometre i gass/luft.

Justervesenet er arbeidspakkeleder for arbeidspakke 3 av prosjektet i tillegg til vitenskapelige samarbeid. Sistnevnte inkluderer termisk analyse av gassceller til spektroskopi-oppsett, modellering og usikkerhetsanalyse. Dessuten vil JV designe og konstruere en optimalisert gasstemperaturmålecelle som vil brukes for å evaluere kontakttermometere. Gasscellen brukes senere i prosjektet for å lage en prototype for hybridkalibreringsanlegget.

PriSPecTemp startes opp i september 2023 og skal avsluttes i september 2026.

Group of ten people standing in line in front of a white wall with a presentation on in the back

Etter kickoff møttes deltakere fra forskningsinstitutter og industri fra Europa og USA til en «international workshop on spectroscopic temperature measurement».

Group of eight people standing on green lawn in front of a monument and red brick building.

Fra prosjektets kickoff i Braunschweig

Kontaktperson: Kianoosh Hadidi

Sist endret 17. oktober 2023