Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Primary Spectroscopic Thermometry for gases

Nøyaktige målinger av lufttemperatur er avgjørende for overvåking av klimaendringer.

Spektrometrisk termometri sonderer den termodynamiske temperaturen til gass, og overvinner flere praktiske utfordringer fra kontakttermometri i luft- og industrielle prosesser.

Prosjektet vil integrere kunnskapen og infrastrukturen i spektroskopisk termometri over hele EU, og forbedre, standardisere og implementere de nye, kontaktfrie metodene, inkludert primær ro-vibrasjonsspektroskopisk termometri. Dette vil kryssvalideres mot andre ikke-kontakt og ITS-90 standardmetoder. Til slutt vil resultatet av prosjektet, en ny hybrid kalibreringstjeneste med minimal langtidsdrift, som skal støtte SI-sporbar kalibrering av klassiske kontakttermometre i gass/luft.

Justervesenet er arbeidspakkeleder for arbeidspakke 3 av prosjektet i tillegg til vitenskapelige samarbeid. Sistnevnte inkluderer termisk analyse av gassceller til spektroskopi-oppsett, modellering og usikkerhetsanalyse. Dessuten vil JV designe og konstruere en optimalisert gasstemperaturmålecelle som vil brukes for å evaluere kontakttermometere. Gasscellen brukes senere i prosjektet for å lage en prototype for hybridkalibreringsanlegget.

PriSPecTemp startes opp i september 2023 og skal avsluttes i september 2026.

Kontakt: Kianoosh Hadidi

Sist endret 6. juli 2023