Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet evaluerte i 2014 og 2015 taksameterforskriften og tilsynet med taksametre. Evalueringen medførte bl.a. en endring i tilsynet med taksameter fra årlig tilsyn til risikobasert tilsyn. Den endelige utredningsrapporten fra 2016 finner du her:
Rapport taksameterevaluering versjon 2

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Silje Bertheussen, eller Håkon Skjolden.

Sist endret 26. april 2019
MENY