Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrument som kalibreres:

Laser avstandsinterferometer basert på HeNe laser, eksempelvis Hewlett Packard/Agilent, Renishaw med flere.

Bildet viser et utsnitt av et eksempel på et oppsett for kontroll av tellerkretsen til et laser avstandsinterferometer. Referansesystemets input er fra venstre, målesystemet som kalibreres har input fra høyre.

Måleområde:
0 – 20 m.

Måleusikkerhet:
Måleusikkerheten vil være typisk mindre enn 0,5 ppm.

Metode for kalibrering:
Målesystemets enkelte komponenter kalibreres individuelt:
* Laser bølgelengde
* Detektor tellekrets
* Luftsensorer for temperatur og trykk samt materialtemperatursensorer kontrolleres nær standard betingelser for å angi en offset-verdi for sensorene. Offset i sensorer gir en lineær lengdefeil.

Dersom det er knyttet en egen PC til systemet må denne leveres sammen med utstyret slik at systemet kan kalibreres komplett.

Sporbarhetskart:

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 18. september 2019