Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Uten en felles forståelse av mål ville ikke samfunnets tannhjul passet sammen lenger.
Derfor er det behov for et myndighetsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tiltro
til at norske måleresultater er tilstrekkelig nøyaktige.

Korrekte målinger kommer alle til gode
Måleinstrumenter kalibrert hos Justervesenet har et kvalitetsstempel.
Vi har laboratorier for temperatur, masse, tid og frekvens, lengde, volum og gjennomstrømninger, optikk og elektriske størrelser. Det finnes også et klimakammer for kvalitetstesting av elektronisk måleutstyr. Alt dette gjør at Justervesenets kunder kan være trygge på at de opererer med riktige måleresultater. Kontroll på målinger er dessuten en forutsetning for at samarbeid over landegrenser skal fungere.

Skaper tillit
Arbeidet Justervesenet gjør er viktig for tilliten folk har til andre offentlige organer. Det skulle være nok å nevne politiets fartsmålere. Viser disse feil, kan det få store konsekvenser for dem det gjelder. Ved kjøp og salg er også riktige målinger avgjørende. Med bakgrunn i lov og forskrifter følger Justervesenet opp med tilsyn og kontroll.
Hjelper næringslivet
Men Justervesenet driver ikke bare med lovpålagte oppgaver. Vi hjelper også næringslivet med å kalibrere utstyret sitt, slik at det holder den kvaliteten det skal. Bedrifter, laboratorier eller offentlige organer sender sitt utstyr til Justervesenet. Så sammenlignes det med våre referanser, slik at nøyaktigheten blir dokumentert og utstyret kvalitetssikret.

justervesenet_massehandler
Justervesenet hjelper gjerne næringslivet med kvalitetssikring av mål og måleutstyr. Fra venstre avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein, tidligere avdelingsdirektør Knut Lindløv, overingeniør Torgunn Garberg og direktør Ellen Stokstad.

Skreddersydde kurs
Justervesenet arrangerer i tillegg både åpne og bedriftsinterne kurs for å øke kunnskapen om bruk av måleinstrumenter og måleresultater.
Bedriftskunder kan få skreddersydde kurs som hever kompetansen
i organisasjonen. For eksempel underviser vi i metoder for å optimalisere
en pakkeprosess, slik at bedriften oppfyller krav til mengde og innhold uten
unødig råvarebruk. Det avholdes også kurs i hvordan man estimerer måleusikkerhet i egne målinger. Dette er sentral kompetanse blant annet for bedrifter som må oppfylle strenge toleranser i produksjonen.

Lange tradisjoner
Norge fikk sin egen lov om mål og vekt i 1824, og «Reglement for Justeervæsenet» kom allerede i 1832. Norge signerte den internasjonale
Meterkonvensjonen ved dannelsen 1875.

Våre målinger er anerkjente i hele verden, og denne kompetansen kan
bidra til utvikling i næringslivet og hos myndigheter i enda større grad enn i dag.

Sist endret 16. oktober 2015
Facebook
Google+
http://www.justervesenet.no/aktuelt/om-justervesenet/justervesenet-gir-mal-mening">
Twitter
LinkedIn
MENY