Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrumenter som kalibreres:

Strømshunter

Nøyaktige kilder, kalibratorer

Nøyaktige multimetere

Eksempel på shunter for AC strøm

Sporbarhetskart:

Sporbarhetskart AC strøm

Måleområde:

Strøm: 100 µArms – 20 Arms, frekvens: 10 Hz – 100 kHz

Måleusikkerheter:

Fås på forespørsel.

Måleusikkerhetene vil generelt være avhengig av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

 

Sist endret 3. november 2023