Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Måletanker

Måletanker som benyttes til kjøp og salg av flytende produkter skal måles opp for bruk sammen med godkjent peileutstyr. Det er satt krav til kalibrering av denne typer måletanker når de benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør. Dette gjelder f.eks. tanker som benyttes til refusjonsberettiget spillolje. Se her.

Vannmåling

Det er innført krav til vannmålere i Norge. Vannmålere skal være godkjent etter MID. Det er ingen krav til kontroll av vannmålere under bruk, men Justervesenet utfører kontroll/kalibrering av målere på forespørsel. Justervesenet benyttes også i klagesaker mellom forbrukere og lokale vannverk.

Kravene til vannmålere finnes i gjeldende regelverk.

Les mer om vannmålere her

Fjernvarme/varmemålere

Målerene skal godkjennes etter MID. Se regelverk.

Det er ingen krav til kontroll av varmemålere i bruk.

Avgassmålere

Det er satt krav til målere som benyttes ved periodisk kjøretøykontroll til å kontrollere mengde avgass fra kjøretøyet. Målerne skal være godkjent i henhold til måleinstrumentdirektivet når de selges.

Kontaktpersoner:
Nils M. Thomassen (måletanker og avgassmålere)
Gunn Kristin Svendsen (vannmåling, fjernvarme/varmemålere)

Sist endret 25. november 2019
MENY