Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Tankoppmåling

Lagertanker som benyttes til kjøp og salg av flytende produkter skal måles opp for bruk sammen med godkjent peileutstyr. Andre tanker som det er satt krav til oppmåling skal oppmåles etter samme prosedyre. (For eksempel SFT’s krav til oppmåling av tanker brukt til refusjonsberettighet spillolje). Selve oppmålingen skjer i hovedsak av virksomheter som har spesiell kompetanse på oppmåling av tanker, mens Justervesenet på bakgrunn av dokumentasjons fra oppmålingen gir godkjenning av tanken til bruk ved kjøp og salg. Det stilles ikke krav om typegodkjenning av lagertanker.

Vannmåling

Det er innført krav til vannmålere i Norge. Vannmålere skal være godkjent etter MID. Det er ingen krav til kontroll av vannmålere under bruk, men Justervesenet utfører kontroll/kalibrering av målere på forespørsel. Justervesenet benyttes også i klagesaker mellom forbrukere og lokale vannverk.

Kravene til vannmålere finnes i gjeldende regelverk.

Les mer om vannmålere her

Fjernvarme/varmemålere

Målerene skal godkjennes etter MID. Se regelverk.

Det er ingen krav til kontroll av varmemålere i bruk.

Kontaktpersoner:
Nils M. Thomassen (tankoppmåling),
Gunn Kristin Svendsen (vannmåling, fjernvarme/varmemålere)

Sist endret 21. mai 2019
MENY