Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Her finner du en oversikt over retningslinjer og info som kan være av interesse:

Informasjon om at måleredskap uten forsegling vil utløse gebyr:
Måleredskap uten påkrevd plombering/sikring utløser gebyr

Informasjon vedr. gebyrer og årsavgift:
Beregning av gebyr og avgift
Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Ansvaret for betaling av gebyr for kontroll og godkjenning
Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Annen informasjon:
Informasjon om krav og kontrollplikt for hjullastervekter

Kontaktperson: Nils Magnar Thomassen

Sist endret 25. november 2019
MENY