Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Her finner du en oversikt over aktuell informasjon og retningslinjer:

Veileder for brukere av transportbåndvekter med vifter:
Veileder transportbåndvekter

Informasjon om at måleredskap uten forsegling vil utløse gebyr:
Måleredskap uten påkrevd plombering/sikring utløser gebyr

Informasjon vedr. gebyrer og årsavgift:
Beregning av gebyr og avgift
Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Ansvaret for betaling av gebyr for kontroll og godkjenning
Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Annen informasjon:
Informasjon om krav og kontrollplikt for hjullastervekter

Kontaktperson: Nils Magnar Thomassen

Sist endret 3. februar 2022