Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Improving the realisation of the kelvin by multiple fixed point radiation thermometry

Hovedmålet med dette prosjektet er å bygge opp evnen til å måle høye temperaturer enda mer nøyaktig hos flere europeiske nasjonale laboratorier, samtidig som det er sporbart til det nye SI-systemet. De franske og tyrkiske nasjonale laboratoriene for temperatur skal bistå blant annet Justervesenet i å nå dette målet, slik at Justervesenet kan tilby forbedrede tjenester på området (for eksempel kalibrering). Et viktig utfall av prosjektet vil være et forbedret samarbeid på tvers av institutter, hvorav noen senere vil kunne tilby spesialisering og tjenester innenfor høytemperaturmåling.

Group of 15 people standing in front of a wall with a TV on

Nytt prosjekt satt i gang torsdag 1.juni – med påfølgende oppstartsmøte i Praha tirsdag 13.juni.

Justervesenet skal blant annet via arbeidspakke 2 lage fikspunktceller for strålingstermometri, og i arbeidspakke 3 utvikle et passende strålingstermometer for å måle temperaturer mellom fikspunktene.

Hva står MultiFixRad for?

  • Radiation: vi måler temperatur ved hjelp av stråling (Rad). Den viktige egenskapen for oss er at man kan skrive ned en fysisk likning for sammenhengen mellom stråling og temperatur, og denne likningen inneholder bare fysiske konstanter (Plancks konstant, lysfarten i vakuum og Boltzmanns konstant), og lysets bølgelengde (kan måles, direkte eller indirekte). Bølgelengden er en egenskap til pyrometeret, altså det instrumentet vi bruker til å måle lysstyrken.
  • Fixed points: kjente fryse- og smeltepunkter for metaller, eller i noen tilfeller en spesiell sameksistens av metall og karbon. Vi bruker disse i prosjektet for å jukse litt. Hvis vi har minst ett slikt fikspunkt kan vi bruke det til en indirekte måling av følsomheten til pyrometeret, som vi ellers måtte målt (og som er en vanskelig måling).
  • Multiple: hvis vi har flere slike fikspunkter trenger vi heller ikke å måle bølgelengden. Poenget med fikspunktene er altså ikke at vi trenger dem objektivt sett, men de vil gjøre livet vårt mye enklere fordi vi kan bruke dem som en snarvei for å (indirekte) karakterisere egenskaper ved pyrometeret som ellers er vanskelige å måle.

Lenke til prosjektets hjemmeside kommer.

Kontaktperson: Åge Andreas Falnes Olsen

Sist endret 6. juli 2023