Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet jobber kontinuerlig med utviklingsprosjekter knyttet til regelverk og tilsyn med målinger. I dette arbeidet følges Utredningsinstruksen. Målet med utredningsarbeidet er å til enhver tid ha et oppdatert og vel fungerende regelverk og et effektivt tilsyn med at regelverket respekteres.

Justervesenet er opptatt av å involvere berørte parter i utviklingsarbeidet. Kontakt med bransjeaktører er derfor viktig når nye områder skal utredes.

Ved større utredningsprosjekter som kan medføre vesentlige endringer for brukere av måleredskap, vil utredninger legges ut for høring. Eventuelle regelverksendringer som følge av utredninger, vil sendes på ordinær høring om regelverksendringer.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 8. april 2019