Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Installatør, servicefirma og lignende
Enhver som utfører reparasjon, vedlikehold eller har annet oppdrag på et måleredskap har plikt til å gi melding til Justervesenet om at oppfølgingskontroll og ny godkjenning må utføres på måleredskapet etter følgende tilfeller:

a) Plombebrudd
b) Reparasjon
c) Annen behandling som medfører risiko for at måleredskapet ikke lenger har de egenskaper som lå til grunn for godkjenningen.

Et taksameter skal installeres i henhold til produsentens anvisninger. Ved installasjon av et taksameter i et kjøretøy skal strømtilførselen sikres slik at frakobling ikke er mulig uten at det etterlater spor.

Et taksameter kan tas i bruk dersom:

a) Justervesenet har kontrollert og godkjent installasjonen av taksameteret i kjøretøyet og tilkoblingen til de tilleggsinnretninger som er påkrevd i henhold til § 8
eller
b) løyvehaver kan dokumentere at det er rekvirert installasjonskontroll hos Justervesenet der plomberingenes plassering og identitetsmerke er oppgitt.

– Konsekvensen av feil installasjon er at installasjonen ikke blir godkjent av Justervesenet, og taksameteret kan ikke tas i bruk.
– Installatør har ingen selvstendige plikter i forhold til installasjonen, og vil ikke kunne bli ilagt reaksjoner fra Justervesenet ved uriktig installasjon.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 22. februar 2019
MENY