Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Det er brukers ansvar å sørge for at måleredskapene som benyttes og som det er nøyaktighetskrav til, overholder kravene under bruk. Med bruker menes den virksomheten som eier eller disponerer måleredskapet, og som er ansvarlig for at målingen foretas.

For å sikre nødvendig tillit til måleresultatene under bruk, gjennomfører Justervesenet tilsyn og kontroll med måleredskap og målinger.

Tilsynet er der for at det skal være tillit til måleresultater. Dette er bra for deg enten du er forbruker, om du selger varer eller kjøper varer.

Der du har måleredskaper som er omfattet av krav, kan Justervesenet under tilsynet sjekke om krav er oppfylt, dette kan være krav til at måleredskapene har riktig samsvarsvurdering (godkjenning). Justervesenet vil som en del av denne kontrollen også ofte gjennomføre målinger for å kontrollere at instrumentene oppfyller toleransekravene.  Aller viktigst er allikevel at målingene du gjør blir riktig! Vi vil derfor også etter et tilsyn av og til sette krav til forhold som gjelder bruk av redskapet, til omgivelser, og til angivelse av resultat der dette er nødvendig for at målingen skal bli riktig.

Der det ligger til rette for det, kan Justervesenet også bestemme at brukeren skal ha et eget kontrollsystem for å sikre at kravene følges. Der brukeren har et internkontrollsystem kan Justervesenet gjennomføre tilsyn med internkontrollsystemet i stedet for eller i tillegg til annet tilsyn.

Den enkelte aktør behøver normalt ikke ta kontakt med Justervesenet for å avtale tilsyn. Hvem det gjennomføres tilsyn med og hvor ofte velger Justervesenet basert på risiko.

Husk at selv om vi ikke gjennomfører tilsyn med akkurat deg, så må du sette deg inn i kravene som gjelder og følge disse. Der vi under tilsynet oppdager at krav ikke følges, vil du kunne bli ilagt et avviksgebyr eller ytterligere reaksjoner dersom regelbruddet er alvorlig.

Når det er nødvendig å gjennomføre en reparasjon eller et inngrep som medfører at en plombering på måleredskap må brytes, skal det sendes melding til Justervesenet.  Siden det er den som bruker (eller eier) redskapet som er ansvarlig for at kravene er oppfylt også etter reparasjon, så er det lurt å sette krav til de som utfører reparasjonen. Meldinger om plombebrudd kan sendes inn fra Din side.

Les om kontroll av gjennomstrømningsmålere
Les om tilsyn med ikke-automatiske vekter under bruk
Informasjon om CE-merking

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 19. februar 2021