Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Klage på kalibreringstjenester utført av Justervesenet

Alle kan klage på en kalibreringstjeneste som Justervesenet har utført. Enhver henvendelse skal behandles på en konstruktiv og upartisk måte.

Definisjoner
Klager – uttrykk for misnøye, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Justervesenet som kalibreringslaboratorium med krav definert i ISO 17025:2017

Behandlingsprosess

  • Skriftlige og muntlige klager registreres i Justervesenets digitale avvikssystem. Skriftlig tilbakemelding om mottatt klage gis med informasjon om prosessen og forventet behandlingstid.
  • Klage behandles internt hos Justervesenet. Beslutning tas av en annen person enn den/de som har vært involvert i saken det klages på.
  • Klager skal behandles innen rimelig tid, maksimum 30 arbeidsdager.
  • Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes til klageren.

 

Skriftlig klage sendes til postmottak@justervesenet.no

Kontaktperson: Helge Karlsson

 

Sist endret 9. desember 2019