Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Et teknisk kontrollorgan er:

  • en uavhengig tredjepart som kan dokumentere overfor produsent om måleredskapet oppfyller kravene i de direktiver som gjelder for måleredskapen.
  • en uavhengig tredjepart som er utpekt av myndighetene i de enkelte EU/EØS-landene.
  • en uavhengig tredjepart som kan utstede sertifikater som aksepteres i alle EU/EØS land.
  • en uavhengig tredjepart som kan tilby sine tjenester på tvers av landegrenser.

Les om Justervesenet som teknisk kontrollorgan

Kontaktperson: Gunnstein Å. Hæreid

Sist endret 20. oktober 2022