Justervesenets klokke (JV-UTC):

Teknisk kontrollorgan

Et teknisk kontrollorgan er en uavhengig tredjepart som kan dokumentere overfor produsent om måleredskapet oppfyller EØS-regelverkets krav.

Bildet viser en tilsynsingeniør ute i felt.

Oversikt under Teknisk kontrollorgan