Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

På denne siden finner du veiledere som Justervesenet har utarbeidet. Siden er under utarbeidelse, og flere veiledere vil finne veien hit.

Veileder for løyvehavere og sjåfører

Denne veilederen gjelder hovedsakelig Justervesenets regelverk for taksametre. 

Drivstoffpumper – hvordan utføre egenkontroll av drivstoffpumper

Tips til deg som driver bensinstasjon
Veiledning til årsrapportering. Omsetning av drivstoff.
Veiledning til servicefirmaer for små og mellomstore gjennomstrømningsmålere

Reparasjon av måleredskap

I noen tilfeller vil en reparasjon medføre endringer som gjør at redskapet må oppfylle krav ved salg (ny samsvarsvurdering). Se veileder:
Når gjelder krav ved salg, og når gjelder krav under bruk?

Samsvarsvurdering av måleredskaper

Informasjon til leverandører og produsenter av måleredskaper som skal samsvarsvurderes

Ferdigpakninger

Veiledning til krav om nettoinnhold i ferdigpakninger

Kassevekter

Veileder for egenkontroll av kassevekt

Se vår informasjonsfilm som viser egenkontroll av kassevekt i praksis. Her får du praktiske tips til hvordan du utfører en slik kontroll:

Se også skjema som benyttes i informasjonsfilmen:
Skjema for egenkontroll av kassevekter

Veiledning til ikke-automatiske vekter tilkoblet kassasystemer («Point of sale devices)

Grensegang mellom ikke-automatiske vekter og automatiske vekter

Veileder grensegang ikke-automatiske vekter og automatiske vekter

Transportbåndvekter

Veileder for brukere av transportbåndvekter med vifter eller andre komponenter som kan påvirke måleresultatet.

Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk

Veilederen er basert på forslag til nytt regelverk om krav til veiesystemene og er en videre konkretisering av de foreslåtte kravene. Det understrekes at nytt regelverk ikke er vedtatt og veilederen må derfor leses med det som utgangspunkt:
veileder-om-krav-til-vekter-og-automatiske-veiesystemer-til-bruk-ved-landing-av-fisk

Ladeutstyr for elektriske kjøretøy

Veileder for produsenter, importører og operatører av ladeutstyr for elektriske kjøretøy. Veilederen beskriver hvilke krav som gjelder for utstyr som bruker energimålere som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør.
Requirements on Electrical vehicles supply equipment v1.1

Edelmetall – hva betyr regelverket for deg som forhandler?

Les om dette i vår veileder om Edelmetall

Veileder om krav til vannmålere under bruk

Veileder om krav til vannmålere under bruk

Veileder til forenklet måleteknisk kontroll av vannmålere

Veileder om krav til varmeenergimålere under bruk

Veileder om krav til varmenergimålere under bruk

Veileder om kjørebrovekter og vekter til hjullastere

Kjørebrovekter og vekter i hjullastere får daglig røff behandling i miljøer som utsetter
vektene for ulike faktorer som kan påvirke målingene. Derfor bør de som daglig bruker
vekten lage seg en rutine/sjekkliste. I denne veilederen finner du nyttig informasjon om dette:

Veileder om kjørebrovekter og vekter til hjullastere

Veileder til forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger

Denne veilederen gir råd og rettledning til virksomheter som er pålagt å ha et internkontrollsystem for måleredskaper og målinger:
Veileder om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger

Sist endret 14. mars 2024