Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Siden er under utarbeidelse, og vil i løpet av kort tid romme informasjon om hvordan man kan finne serienummeret på taksametre som er installert før 1. januar 2023.

Sist endret 28. april 2023