Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrument som skal kalibreres:
Normaler for elektrisk motstand

Nominell verdi [Ω] Utvidet måleusikkerhet [µΩ /Ω] *
0,0001 + 40
0,001 + 3
0,01 + 2
0,1 + 0,6
1 til 10 k + 0,4
100 k + 0,7
1 M + 2
10 M + 4
100 M + 8
1 G + 18
10 G + 200
100 G + 2000

* Beste måleusikkerhet, forutsetter en god normal og gunstig målestrøm

Eksempelnormal dc-resistans på motstandsnormal

Kalibrering: Det beregnes en kalibreringstid på en uke for fem resistorer dersom tidspunkt for kalibrering er avtalt/reservert på forhånd. I tillegg bør resistorene stå et par dager for å stabilisere seg etter transporten til laboratoriet før målingene starter. Kalibreringer av luftkjølte motstander utføres ved 23°C, mens motstander i oljebad kalibreres ved 20°C eller 23°C.

Hamon stegenormalHamon stegenormal med 10 resistorer koblet i serie. Ved hjelp av kortslutningskontakter kan man lage en paralellkobling med 1:100 av motstandsverdien

 

 

 

Sporbarhetskart DC resistans

Enheten for elektrisk motstand, Ohm, realiseres ved hjelp av kvantisert Hall-effekt. Effekten kan observeres i spesielle halvlederbrikker i sterke magnetfelt ved svært lave temperaturer. Når styrken i magnetfeltet varieres endrer motstanden seg trinnvis. Verdien på trinnene er gitt ved : R = RK /n hvor R er den elektriske motstanden, RK en konstant og n et heltall.
Faktoren RK kalles Klitzing-konstanten og har verdien 25 812,807 Ω. Denne verdien er internasjonalt vedtatt og brukes av alle laboratorier som realiserer kvantisert Hall-effekt, slik at metoden gir samme verdi for enheten Ω som realiseringen av SI-definisjonen. Klitzing-konstanten er lik forholdet h/e2, der h er plancks konstant og e er elektronladningen.

20. mai 2019 ble SI-enhetene revidert.

Alle motstander og Kvante-Hall motstanden vil da øke verdien med en
faktor på 17,793 ⋅ 10-9 når de blir målt med de nye SI-enhetene.

 

Kontaktperson: Susmit Kumar

Sist endret 3. november 2023