Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Oppmøte til kontroll

Justervesenet ønsker å utføre tankbilkontrollene på en effektiv og samfunnsøkonomisk måte, både for Justervesenet og tankbilnæringen.

Ved oppmøte til kontroll
Sørg for at tankbilen har med seg all nødvendig dokumentasjon for tankbilens målesystem:

  • Målesystemets samsvarserklæring, declaration of confirmity.
  • Typeprøvingsdokument, EU-type examination certificate.
  • Produkt til å foreta minimum tre utmålinger, samt et tomt rom for returfylling av produkt. Dersom målesystemet leverer under 200 l/min er det behov for minimum 600 liter produkt. Dersom målesystemet leverer over 200 l/min er det behov for minimum 5000 liter produkt.

Tankbilens målesystem skal helt og fullt betjenes av tankbilens sjåfør.

Endre tidspunkt for kontroll

Dersom du har problemer med å møte til oppsatt tid, ta kontakt med oss så tidlig som mulig slik at vi kan endre tidspunktet for kontroll.Eksempler på årsaker til endring av tidspunkt:

  • Tankbilen er planlagt brukt i en annen del av landet på det tidspunktet
  • Tankbilen eller målesystemet er planlagt på verksted
  • Ferieavvikling

Utsettelse av tid for kontroll

I noen tilfeller kan det, på kort varsel, være nødvendig å utsette kontrollen.
Eksempler på årsak kan være:

  • Tankbilen er på verksted pga. uforutsette forhold
  • Plutselig sykdom
  • Store trafikkforsinkelser

Hver henvendelse vil bli vurdert individuelt. Du får svar på om du får endret eller utsatt tidspunktet for kontrollen. Kontaktinformasjonen finner du i innkallingsbrevet.
Justervesenet kan kreve dokumentasjon hvis vi finner det nødvendig.

Betaling av gebyr

Hvis det er vanskelig for deg å få betalt gebyret i tide, ta kontakt med oss før fakturaen forfaller til betaling. Vi kan da i spesielle situasjoner tilby betalingsutsettelse og/eller delbetaling.

Henvendelser gjøres til postmottak@justervesenet.no. Legg evt. ved dokumentasjon.

Sist endret 28. februar 2023