Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet fører tilsyn med drivstoffpumper på bensinstasjoner og lignende. Hva ligger egentlig i det?

I Norge finnes det ca. 2200 utsalgssteder for drivstoff til privatkunder. Justervesenet fører tilsyn med at målingene som foretas når en kunde fyller drivstoff er nøyaktige, slik at kunden betaler for riktig mengde og utsalgsstedet ikke taper omsetning.

Feilsituasjon og risikovurdering
Justervesenet bruker kunnskap om teknologi og feilsituasjon i målingene i risikovurderinger som grunnlag for hvor mye tilsyn som skal gjennomføres i en bransje. På drivstoffpumper er det relativt få og små feil som oppdages ved tilsyn, og det føres derfor ikke tilsyn hos alle utsalgssteder hvert år. Kunnskap om de enkelte utsalgsstedene kan avgjøre hvem som blir ført tilsyn med. Det føres i tillegg stikkprøvebasert tilsyn.

Kostnadseffektivt tilsyn som kommer hele bransjen til gode
Justervesenet planlegger tilsyn for en bransje ved å sette av antall timer som skal brukes for bransjen totalt. For drivstoffpumper er ressursene fordelt på 4 nivåer av aktører, etter omsetning av drivstoff. De som selger mer har derfor høyere årsavgift enn de som selger mindre. Dette henger sammen med høyere risiko for feil, og at man dermed blir gjenstand for mer tilsyn.

 Mer informasjon om årsavgift for drivstoffaktører

Kontaktperson: Julyana Hildonen

Sist endret 22. februar 2019