Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

 Lov

1946.10.31 nr 02 Opphevet_lov om mål og vekt

Forskrifter som gjelder for kontroll i kraft av overgangsordninger

Disse forskriftene gjelder fortsatt for en del måleredskaper i kraft av overgangsbestemmelser. Les mer om nasjonal samsvarsvurdering.

1999.11.10 nr 1154 (NHD) Opphevet_Forskrift om måleinstrumenter for væsker unntatt vann

2001.12.05 nr 1341 (NHD) Opphevet_Forskrift om transportbåndvekter

2001.12.05 nr 1348 (NHD) Opphevet_Forskrift om automatisk summerende beholdervekter

2001.12.05 nr 1349 (NHD) Opphevet_Forskrift om instrumenter for automatisk veiing «catchweighing»

2001.12.02 nr 1350 (NHD) Opphevet_Forskrift om automatiske gravimetriske fyllemaskiner

2002.07.25 nr 0972 (NHD) Opphevet_Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges

2004.12.28 nr 1839 (NHD) Opphevet_Forskrift om krav til varmemålere

Andre forskrifter:

2007.12.21 nr. 1733: (NFD) Forskrift om krav til opphenganordninger (slaktekroker)

2007.12.21 nr. 1734: (NFD) Opphevet_Forskrift om krav til målekar for fisk

2007.21.12 nr. 1729 (NFD) Opphevet_Forskrift om alkoholtabeller
Se informasjon i dokumentet: Forskrift om alkoholtabeller oppheves

1977.06.10 nr 0001: (NHD) Opphevet_Forskrift om målenheter

1995.06.08 nr 553: (NHD) Opphevet_Forskrift om obligatoriske vekt og volumstørrelser for visse produkter

1999.08.24 nr 0964: (NHD) Opphevet_Forskrift om justering

2004.10.22 nr 1398 (NHD) Opphevet_Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

2006.03.24 nr 0368 (NHD) Opphevet_Forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov 31 oktober 1946 nr 2 om mål og vekt

2006.04.26 nr 0468 (NHD) Opphevet_2006-04-26 nr 468 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges

2007.12.21 nr 1731 (NHD) Opphevet_ Forskrift om måling av hektolitermassen av korn

Forskrifter av 26.04.2006 som implementerte MID:

Disse forskriftene er erstattet av gjeldende forskrifter av 21. desember 2007. Det er ikke gjort noen innholdsmessige endringer og alle overgangsordninger er videreført. Ta kontakt med Justervesenet dersom du har spørsmål vedrørende disse.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 28. mai 2020
MENY