Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Drivstoffpumper på bensinstasjoner er som oftest stabile. Det er likevel viktig at du som eier/ansvarlig er oppmerksom på at det kan oppstå feil som påvirker måleresultatet. Husk at det er ditt ansvar som eier/ansvarlig å se til at de til enhver tid er i orden. Det kan derfor være lurt at du med jevne mellomrom selv sjekker at drivstoffpumpen måler riktig. Til det trenger du en egnet referansebeholder.

Noen tips om egnede referansebeholdere:

  • Beholderen bør være tilstrekkelig følsom/ha tynn nok hals.
  • Beholderen bør ikke fange luft.
  • Beholderen bør være laget av et stabilt materiale, med kjente temperaturegenskaper.
  • En jordet beholder, eller en som er laget av metall, er egnet for å unngå statisk elektrisitet.

Du trenger ikke nødvendigvis en kalibrert referansebeholder, men det er først dersom du har en kalibrert referanse at du med sikkerhet kan fastslå feilvisningen. En kalibrert referansebeholder omtales som volumnormal eller ”volum prover”.

Se vår veileder for hvordan utføre egenkontroll av drivstoffpumper

Veileder.PDF

Justervesenet anbefaler deg å kontakte ditt servicefirma for anskaffelse av referansebeholder.

Ved behov kan vi hjelpe deg med anskaffelse av egnede beholder. Dersom du ønsker å kontakte oss angående anskaffelse eller egenkontroll av drivstoffpumper, ta kontakt med vår fagansvarlige kontrollør for drivstoffpumper Julyana Hildonen på telefon 938 30 088 eller e-post jhi@justervesenet.no

Sist endret 1. juli 2020
MENY