Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Det skal betales gebyr og/eller avgifter for Justervesenets
– tilsyn med måleredskaper
– behandling av søknad om typegodkjenning eller førstegangsgodkjenning etter nasjonal samsvarsvurdering (for samsvarsvurdering etter EØS-avtalen betales oppdragspriser).

Oversikt over gebyrer og avgifter finner du i forskrift om målenheter og måling kap. 6 som du finner her.

Justervesenets tilsynsaktivitet skal finansieres gjennom gebyr og avgifter til brukerne jf. forskrift om målenheter og måling § 6-1. Det skal betales årsavgift for følgende områder:

  • Vekter i dagligvarebutikker (per butikk)
  • Vekter i post i butikk (per butikk)
  • Taksametre (per måleredskap)
  • Gjennomstrømningsmålere for måling av flytende gass (LPG) (per måleredskap)
  • Elektrisitetsmålere (per nettselskap)
  • Målinger i forbindelse med mottak av fisk på fiskemottak
  • Små og mellomstore gjennomstrømningsmålere på bensinstasjoner og lignende (per drivstoffanlegg)

Årsavgiften skal betales uavhengig av om Justervesenet gjennomfører tilsyn hos den enkelte bruker det enkelte år.

På andre tilsynsområder skal det betales gebyr når tilsyn utføres. Gebyret består av et oppmøtegebyr og et timegebyr per time Justervesenet bruker på stedet.

Det skal på alle områder betales et avviksgebyr når tilsyn avdekker brudd på regelverket.

Det er søker som er ansvarlig for betaling av gebyr for Justervesenets behandling av søknader. Øvrige gebyrer og avgifter for tilsynsaktiviteter med måleredskapet under bruk skal betales av den som er ansvarlig for at kravene til måleredskapet etterleves og som ofte omtales som bruker.

Bruker av måleredskap kan ha avtale med andre, for eksempel en salgskjede, om at utgiftene knyttet til tilsyn med måleredskapet skal betales av salgskjeden.

Dette vil være å betrakte som en avtale mellom partene, som ikke påvirker hvem som er ansvarlig for å betale gebyr etter reglene gitt i forskrift om målenheter og måling. Det vil fortsatt være bruker som er ansvarlig for at avgift og gebyr blir betalt for tilsyn under bruk.

Det er den som selger måleredskap som er ansvarlig for at samsvarsvurderingen av et måleredskap er komplett, før måleredskapet tas i bruk. Det er derfor produsent/selger som er ansvarlig for betaling for førstegangsgodkjenning og for eventuell oppfølgingskontroll knyttet til førstegangsgodkjenning.

For beregning av gebyrer og avgifter se her.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 26. mars 2019