Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Det skal betales gebyr og/eller avgifter for Justervesenets
– tilsyn med måleredskaper
– behandling av søknad om typegodkjenning eller førstegangsgodkjenning etter nasjonal samsvarsvurdering.

Oversikt over gebyrer og avgifter finner du her

Justervesenets tilsynsaktivitet skal finansieres gjennom gebyr og avgifter til brukerne jf. forskrift om målenheter og måling § 6-1. Det skal betales årsavgift for følgende områder:

  • Vekter i dagligvarebutikker (per butikk)
  • Vekter i post i butikk (per butikk)
  • Taksametre (per måleredskap)
  • Gjennomstrømningsmålere for måling av flytende gass (LPG) (per måleredskap)
  • Elektrisitetsmålere (per nettselskap)
  • Målinger i forbindelse med fremstilling av ferdigpakninger i fiskemottak og vekter i fiskemottak, som mottar mer enn 5 tonn fisk per år (per mottak)
  • Små og mellomstore gjennomstrømningsmålere på bensinstasjoner og lignende (per drivstoffanlegg)

Årsavgiften skal betales uavhengig av om Justervesenet gjennomfører tilsyn hos den enkelte bruker det enkelte år.
På andre tilsynsområder skal det betales gebyr ved tilsyn bestående av et oppmøtegebyr og et timegebyr per time Justervesenet bruker på stedet.

I tillegg skal det på alle områder betales et avviksgebyr når tilsyn avdekker brudd på regelverket.

Gebyr- og avgiftssatsene er fastsatt i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling.

Det er søker som er ansvarlig for betaling av gebyr for Justervesenets behandling av søknader, mens øvrige gebyrer og avgifter for tilsynsaktiviteter under bruk av måleredskapet skal betales av den som er ansvarlig for at kravene til måleredskapet etterleves og som også omtales som bruker.

Bruker av måleredskap kan ha avtale med andre, for eksempel med en om at utgiftene knyttet til tilsyn med måleredskapet skal betales av salgskjeden.

Dette vil være å betrakte som ev en avtale mellom partene, som ikke påvirker hvem som er ansvarlig for å betale gebyr etter reglene gitt i forskrift om målenheter og måling. Det vil fortsatt være bruker som er ansvarlig for at gebyr blir betalt for tilsyn under bruk.

Det er selger av måleredskap som er ansvarlig for at samsvarsvurderingen av et måleredskap er komplett, og denne skal være komplett før måleredskapet tas i bruk. Det er derfor selger som er ansvarlig for betaling for førstegangsgodkjenning og for eventuell oppfølgingskontroll knyttet til førstegangsgodkjenning. Dette er ikke gebyr for tilsyn under bruk, men betaling for en tjeneste.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 4. januar 2016
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/tilsyn/til-brukere-av-maleredskap/ansvaret-for-betaling-av-gebyr-for-kontroll-og-godkjenning">
Twitter
LinkedIn
MENY