Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Kalibreringsoppdrag vert gjennomførte så snart vi kan. Kor lang tid kalibreringa tar varierer og er mellom anna avhengig av type utstyr. Leveringstid og pris blir opplyst i ordrebekreftelsen som vi sender ut før arbeidet startar. For standardoppdrag vil prisen vera oppgitt i gjeldande prisliste.

Vi er interessert i å planlegge kalibreringsoppdraga vi får. Difor kan vi inngå kalibreringsavtalar med kundane der vi kallar inn instrument for kalibrering til bestemte tider, og der vi avtalar ein eigen pris avhengig av omfanget av avtalen.

Dersom vi kan gjennomføre kalibreringane meir effektivt, for eksempel gjennom å kalibrere liknande instrument for ein kunde samstundes, kan vi også avtale ein rabatt i prisen.

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 19. september 2019