Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere
Justervesenet har i 2019-2020 vurdert om det bør innføres krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere i det måletekniske. Dette er oppsummert i rapporten under:

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere

Utredning om målinger av elektrisk strøm
Justervesenet utreder for tiden behov for endringer i regelverk og tilsyn på området for måling av elektrisk strøm. Det vurderes bl.a. om det er behov for at det settes krav til elektrisitetsmålere som brukes ved lading av elektriske biler. En vurdering av dette vil foreligge i løpet av 2019.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Berit Hallenstvedt

Utredning om behov for krav til gassmålere.
I utredningen om målinger innen oljeindustrien utført i 2010, ble det anbefalt at det innføres krav til gassmålere som brukes til omsetning av gass som energikilde. Det ble ikke innført krav til gassmålere på det tidspunkt, men Justervesenet utreder nå behovet for dette sett i lys av dagens situasjon. En oppdatert vurdering vil foreligge i løpet av 2019.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Martin Vandbakk

Sist endret 10. september 2020
MENY