Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere

Justervesenet utførte i 2019-2020 en utredning på spørsmålet om det bør innføres krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere i det måletekniske regelverket. Dette er oppsummert i rapporten (PDF) under:

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere

Dersom du har spørsmål til utredningen, ta kontakt med Eli Mogstad Ranger.

Utredning om målinger av elektrisk strøm

Justervesenet utrede i 2019 og 2020 behov for endringer i regelverk og tilsyn på området for måling av elektrisk strøm. Det ble blant annet kartlagt om det er behov for at det settes krav til elektrisitetsmålere som brukes ved lading av elektriske biler. En egen rapport i PDF-format knyttet til dette finner du på lenken under:

Rapport – Utredning om måling i elbilladere

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Berit Hallenstvedt

 

Sist endret 7. april 2022