Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere
Justervesenet utførte i 2019-2020 en utredning på spørsmålet om det bør innføres krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere i det måletekniske regelverket. Dette er oppsummert i rapporten under:

Vurdering av innføring av krav under bruk til avgass-, vann- og varmemålere

Dersom du har spørsmål til utredningen, ta kontakt med Eli Mogstad Ranger.

Utredning om målinger av elektrisk strøm
Justervesenet utrede i 2019 og 2020 behov for endringer i regelverk og tilsyn på området for måling av elektrisk strøm. Det ble blant annet kartlagt om det er behov for at det settes krav til elektrisitetsmålere som brukes ved lading av elektriske biler. En egen rapport knyttet til dette finner du her:

Rapport – Utredning om måling i elbilladere

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Berit Hallenstvedt

Utredning om behov for krav til gassmålere.
I utredningen om målinger innen oljeindustrien utført i 2010, ble det anbefalt at det innføres krav til gassmålere som brukes til omsetning av gass som energikilde. Det ble ikke innført krav til gassmålere på det tidspunkt, men Justervesenet utreder nå behovet for dette sett i lys av dagens situasjon. En oppdatert vurdering ble sendt på ekstern høring i desember 2020: Utredning om måling av gass

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Martin Vandbakk

Sist endret 25. januar 2021