Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

For redskapsgrupper som det stilles krav til i måleinstrumentdirektivet (MID), og hvor det tidligere er utstedt en nasjonal samsvarsvurdering, er det en overgangsperiode. Overgangsperioden innebærer at redskaper som har nasjonal godkjenning (i Norge ”justerbestemmelser”) fortsatt kan selges og brukes – men bare hvis måleredskapet både ble solgt og tatt i bruk før 30.10.2016.  Link til disse forskriftene finner du her.

Det er fortsatt noen redskapsgrupper som ikke dekkes av disse EU-direktivene, og hvor nasjonale regler gjelder ved samsvarsvurdering. I hovedsak gjelder dette:

  • Automatisk instrument for veiing av kjøretøy i bevegelse og måling av aksellast.
  • Lengdemål som måler nivået i tanker.

Der hvor det finnes internasjonale harmoniserte standarder (OIML) standarder, så vil disse legges til grunn som kravstandarder.

For disse redskapsgruppene må det foreligge en nasjonal samsvarsvurdering før redskapene kan tas i bruk.

Der det foreligger godkjenninger som er gyldige i andre EØS land, så kan det i enkelte tilfeller være lov å selge og ta i bruk måleredskaper uten krav til nasjonal samsvarsvurdering. Vi anbefaler at du tar kontakt med Justervesenet dersom du tror dette kan være aktuelt for deg.

De egenskaper som det settes krav til finnes spesifikt i de enkelte forskrifter eller de angitte OIML rekommendasjoner.

For nærmere spesifikke krav, se relevante forskrifter og regelverk.

Sist endret 19. desember 2019