Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

For redskapsgrupper som det stilles krav til i måleinstrumentdirektivet (MID), og hvor det tidligere er utstedt en nasjonal samsvarsvurdering, er det en overgangsperiode. Overgangsperioden innebærer at redskaper som har nasjonal godkjenning (i Norge ”justerbestemmelser”) fortsatt kan selges og brukes – men bare hvis måleredskapet både ble solgt og tatt i bruk før 30.10.2016. Link til disse forskriftene finner du her.

Det er fortsatt noen redskapsgrupper som ikke dekkes av disse EU-direktivene, og hvor nasjonale regler gjelder ved samsvarsvurdering:

  • Automatisk instrument for veiing av kjøretøy i bevegelse og måling av aksellast (OIML R 134 legges til grunn)
  • Lengdemål som måler nivået i tanker (OIML R 85 legges til grunn)
  • Måletanker

For disse redskapsgruppene må det foreligge en nasjonal typegodkjenning oftest kombinert med en førstegangsgodkjenning utført av Justervesenet før redskapene kan tas i bruk. Førstegangsgodkjenning kan du bestille her.

De egenskaper som det settes krav til finnes spesifikt i de enkelte forskrifter eller de angitte OIML rekommendasjoner.

For nærmere spesifikke krav, se de enkelte forskrifter, regelverk eller OIML.

Kontaktpersoner:
Flerdimensjonale målere (for fraktberegning): Hossein Piltan
Væskemålere, vannmålere og varmemålere: Gunn Kristin Svendsen
Vekter og elektrisitetsmålere: Hossein Piltan

Sist endret 1. april 2019
MENY