Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Kilo er SI-enheten for masse

Kilogram er SI-enheten for masse. Symbolet for Kilogram er kg.

Per i dag er det massen av den internasjonale prototypen i Paris som er definisjonen på kilogrammet. Den har vært gjeldende siden 1884. Men det å ha en definisjon knyttet til et fysisk objekt har alltid vært utfordrende. Et fysisk objekt forandrer seg, og selv om endringene kun består av mikrogram, er det like fullt endringer i det som skal definere kilogrammet.

Endringer fra 20. mai 2019
Kilogrammet har blitt redefinert og endringene trer i kraft på verdens metrologidag den 20. mai 2019. I stedet for å knytte definisjonen mot en gjenstand, skal man heller knytte det mot en naturkonstant, nærmere bestemt Plancks konstant. Slik blir det kun teknologien som setter begrensning på realiseringen, og ikke enheten selv.

Den nye definisjonen knyttes mot følgende fiksering:

Plancks konstant h er 6.626 070 15 x 10-34 J s


Visste du at…

… den norske prototypen endrer masse i forhold til den internasjonale? Det er derfor den må kalibreres ved jevne mellomrom, for å kunne korrigere for denne endringen.

Sist endret 15. mai 2019
MENY