Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Kilo er SI-enheten for masse

Kilogram er SI-enheten for masse. Symbolet for Kilogram er kg.

Ny definisjon fra 20. mai 2019
Fram til 20. mai 2019 var det massen av den internasjonale prototypen i Paris som var definisjonen på kilogrammet. Den har vært gjeldende siden 1884. Men det å ha en definisjon knyttet til et fysisk objekt har alltid vært utfordrende. Et fysisk objekt forandrer seg, og selv om endringene kun består av mikrogram, er det like fullt endringer i det som skal definere kilogrammet. Kilogrammet har blitt redefinert og endringene trådte i kraft på verdens metrologidag den 20. mai 2019. I stedet for å knytte definisjonen mot en gjenstand, knyttes den mot en naturkonstant, nærmere bestemt Plancks konstant. Slik blir det kun teknologien som setter begrensning på realiseringen, og ikke enheten selv.

Definisjonen knyttes mot følgende fiksering:

Plancks konstant h er 6.626 070 15 x 10-34 J s

Faktaark kilogram
Se mer i faktaarket om kilogrammet

Sist endret 21. mai 2019