Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

International Organization of Legal Metrology (OIML) er basert på en internasjonal traktat signert av 60 land. OIML har som formål å bidra til global harmonisering av prosedyrer for lovregulert måleteknikk (legal metrologi). OIML ble etablert i 1955 og utarbeider anbefalinger for internasjonale krav til spesifikasjon og bruk av måleinstrumenter for lovregulert måling. En utstyrsprodusent kan få sertifisert sitt instrument og få et OIML-sertifikat og en testrapport, som bekreftelse på at instrumenttypen tilfredsstiller en relevant ”OIML-rekommandasjon”. Dette forenkler typegodkjenning ved at kostbar duplisering av testing kan unngås. Det er frivillig for nasjonale myndigheter om de vil anerkjenne sertifikatene.

Arbeidet i OIML foregår i en rekke fagkomitéer, og Justervesenet deltar i de som er relevante for Norge. Tidligere justerdirektør Knut Birkeland var æresmedlem i OIML.

Nettside: www.oiml.org

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 1. februar 2019
MENY