Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

For næringslivet

Hva er samsvarsvurdering?
En samsvarsvurdering er et dokument som bekrefter at måleredskapet er i samsvar med krav i regelverket. Dette kan være en nasjonal samsvarsvurdering som kun er gyldig i Norge, men er som oftest en samsvarsvurdering etter EØS-avtalen som er gyldig i hele EØS-området (se TKO). Samsvarsvurderingen omfatter for eksempel krav ved variasjon i temperatur, fuktighet, vibrasjoner, elektrisk støy med mer.

Hvor finner jeg informasjon om krav til taksametre?
Justervesenet har egne informasjonssiderom dette på sin hjemmeside. Klikk på taksametre i menyen under Tilsyn, eller klikk her.

Hvor mye avvik kan en butikkvekt ha?
Den kan maksimum ha 3 delinger feil når den belastes med maksimum kapasitet.
Et eksempel:
En vekt med maks kapasitet 6 kg med 2 g deling ( dvs. at den teller to og to gram), kan ha maksimum følgende avvik:

± 2 g feil ved belastning 0 – 1 kg
± 4 g feil ved belastning 1 – 4 kg
± 6 g feil ved belastning 4 – 6 kg

Hvem kan jeg kontakte hvis måleredskapet viser feil?
Ta kontakt med det firmaet du har kjøpt redskapet hos eller et servicefirma. Når vekten er blitt reparert skal dette meldes til Justervesenet.

Kommer Justervesenet automatisk og foretar kontroll av vekter og bensinpumper?
Vekter og bensinpumper er måleredskaper som er underlagt tilsyn. Dersom vi har vært hos dere tidligere og kontrollert måleredskapene, vil dere ligge i vår database.

Vi har ikke bestilt kontroll! Hvorfor kommer Justervesenet?
Dersom du har et måleredskap du bruker som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, fører Justervesenet tilsyn med at det tilfredsstiller kravene i regelverket. Dette er lovpålagt, ikke frivillig. Se også Justervesenet på besøk og Ansvaret for betaling av gebyr for kontroll og godkjenning .

Kan vi få et dokument som bekrefter at dere har kontrollert måleredskapet vårt?

 • Ved lovregulert måling:
  Justervesenet sender ut en rapport som viser resultat av kontroll av alle måleredskaper som ble kontrollert ved siste besøk. Dette skjer automatisk.
 • Ved kalibrering:
  Ved kalibrering utsteder Justervesenet et kalibreringsbevis.

Hvor raskt kan vi få kalibrert instrumentet?
Ta kontakt med oss for å avtale tid.

Kan jeg komme innom og få kalibrert instrumentet mens jeg venter?
I noen tilfeller vil dette være mulig. Dersom du ønsker dette, så ta kontakt med oss.

Hvor ofte må jeg få vekten/instrumentet kalibrert eller sjekket?

 • Ved lovregulert kontroll:
  Gjeldende lov og forskrifter forteller hvor ofte de ulike måleredskapene skal føres tilsyn med.
 • Ved kalibrering:
  Med unntak av måletanker er kalibrering frivillig. For andre måleredskaper sier regelverket derfor ikke noe om hvor ofte kalibrering skal finne sted.

Reparerer Justervesenet måleinstrumenter?
Nei. Du må ta kontakt med servicefirma eller leverandør.

Hvordan bestiller jeg kontroll eller sender meldinger vedrørende mitt måleredskap?
Det gjør du i vårt bestillingssystem hvor du kan velge skjemaet som er relevant for deg.

Hvor finner jeg prislisten og gebyrlisten deres?
Prisliste Kalibrering og TKO-oppdrag finner du i bunnmenyen under Priser og gebyrer. Informasjon om gebyrer og gebyrliste finner du her.
Se også: Beregning av gebyr og avgift

For forbrukere

Hvilke krav settes til taksametre?
I forskrift om krav til taksametre kan du lese detaljene om dette. Se også våre informasjonssider om taksametre.

Hvordan vet jeg om el-måleren min viser riktig?
Kontroll av el-målere foretas gjennom et statistisk utvalg, som gjøres av nettselskapet ditt. Ta kontakt med nettselskapet og hør om din målertype er testet.

Hva slags krav stilles det til el-målere?
Siden 2003 skal alle elektrisitetsmålere som selges i Norge tilfredsstille fastlagte nøyaktighetskrav. Disse kravene kan du lese om i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Se også våre informasjonssider om el-målere.

Hvem er ansvarlig for at måleredskaper kontrolleres så ofte som de skal?
Det er bruker/eier som er ansvarlig for at måleredskapet til enhver tid oppfyller krav til nøyaktighet.

Kontrollerer dere personvekter?
Forskrift om krav til ikke-automatiske sier at vekter som brukes til bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling er kontrollpliktige. Det betyr at vektene må være samsvarsvurdert, og at de skal føres tilsyn med i henhold til gjeldende regelverk. Baderomsvekter kontrollerer vi med andre ord ikke.

Hvem kan jeg kontakt med for å få vite om en type måleredskap er godkjent for kjøp og salg?
Produsenten skal kunne svare deg på dette. Hvis samsvarsvurderingen er utstedt av Justervesenet, kan du søke i vår database eller ta kontakt med oss.

Hvor finner jeg lover og forskrifter som gjelder mål og vekt?
Du finner dem under Regelverk. Se også Til brukere av måleredskap hvor du finner annen nyttig informasjon.
Alle gjeldende forskrifter og lover finnes forøvrig på www.lovdata.no.

Hvor finner jeg prislisten og gebyrlisten deres?
Prisliste Kalibrering og TKO-oppdrag finner du i bunnmenyen under Priser og gebyrer.
Informasjon om gebyrer og gebyrliste finner du her.
Se også: Forklaring av Justervesenets gebyrstruktur

Kan jeg få kjøpt instrumenter, lodd og vekter av dere?
Vi forhandler ikke måleredskaper. Imidlertid har vi av og til brukte lodd som vi kan selge. Ta kontakt dersom dette skulle være av interesse.

Kontrollerer dere laser fartsmålere eller fotobokser?
Ja, på oppdrag fra Politiet og Statens Vegvesen kontrollerer vi laser fartsmålere og fotobokser.

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 1. februar 2019
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/aktuelt/ofte-stilte-sporsmal">
Twitter
LinkedIn
MENY