Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants

Optisk måleteknikk er i økende grad viktig innen mange industrielle bransjer, helse, miljø og vitenskap. Dagens metoder for kalibrering av optiske detektorer er tungvint og begrenset av utilstrekkelig stabilitet til detektornormalene. Justervesenet leder det Europeiske arbeidet med å forbedre og forenkle sporbarhetskjeden ved å utvikle ny teknologi sammen med ny måleteknikk og skal for første gang lage et «NMI-på-en-chip» for optisk effekt. Mer om chipS·CALe-prosjektet kan du lese her

S-CALe Up-prosjektet vil starte og pågå i perioden 01.06.23 – 31.05.26 og følge opp arbeidet i chipSCALe-prosjektet. Arbeidet med spektralområdet skal utvides til å også omfatte UV og nær IR, samt demonstrere detektorenes bruk i ulike anvendelser.

Har du lyst til å utvikle sensorteknologi? Vi ønsker å samarbeide med motiverte studenter som vil teste ut og videreutvikle nye ideer og deloppgaver i tilknytning til chipS·CALe.

Kontakt: Jarle Gran

Sist endret 22. juni 2023