Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

 

European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) er stiftelse av nasjonale måletekniske laboratorier i Europa med 33 medlemmer. Det finnes tilsvarende organisasjoner i andre regioner i verden. EURAMETs aktivitet omfatter samarbeid på fagnivå. Dette har skapt et nettverk som har vært svært nyttig for medlemmene. En mengde prosjekter pågår. De omfatter:

•Støtte for Meterkonvensjonens arbeid med MRA-avtalen
•Sammenlikningsmålinger
•Forskningsprosjekter
•Kunnskapsformidling.

EURAMET styrer også det EU-støttede forskningsprogrammet EMRP.

Nettside: www.euramet.org

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

 

Sist endret 31. januar 2019