Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrument som kalibreres:


Primærnormalen (til høyre) benyttes til kalibrering av rød laser lysfrekvens ved heterodyn deteksjon
.

Måleområde:
1 GHz båndbredde, nær frekvensen til rød HeNe laser (470 THz eller 633 nm bølgelengde). Stabilitet undersøkes ved måling av Allanvariansen og ved opptegning av frekvensvariasjoner over tid for å angi betydningen av oppvarming av laseren.

Måleusikkerhet:
Beste måleusikkerhet er U(95%) = 25 kHz begrenset av primærnormalen.

25 kHz / 470 THz innebærer at relativ usikkerhet på 5 ∙ 10-11. Måleresultatet angis da med 11 siffer. Ofte er måleusikkerheten begrenset av kalibreringsobjektets egen stabilitet og reproduserbarhet (relativ usikkerhet 1 ∙ 10-9 er vanlig).

Metode for kalibrering:
Frekvensdifferansen mellom primærnormalen og kalibreringsobjektet måles ved hjelp av heterodyn deteksjon. Måleområdet er begrenset av detektorens båndbredde. En spektrumanalysator benyttes for å bekrefte at det måles på et signal med tilstrekkelig signal til støyforhold. En frekvensteller benyttes til å måle frekvensdifferansen. Midlingstid og total måletid avtales i hvert enkelt tilfelle, normalt over 24 timer total måletid.

Sporbarhetskart:

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 18. september 2019