Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet utredet i 2010 behov for endret regelverk og alternative tilsynsformer for målinger i fiskeindustrien unntatt havbruksnæringen.
Justervesenet og det daværende Nærings- og Handelsdepartementet bli i samarbeid med daværende Fiskeri- og Kystdepartementet og Fiskeridirektoratet enig om innføring av ulike tiltak i denne næringen, basert på utredningen. Flere av disse endringene er iverksatt, bl.a. innføring av risikobasert tilsyn ved fiskemottak.

Hele utredningen kan du lese her: Utredning om måling i fiskeriindustrien

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 8. april 2019