Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

I tråd med EØS-avtalen vedlegg II kap. IX er følgende direktiv på området legal metrologi implementert i norsk regelverk:

Direktiver med krav til måleinstrumenter:

Direktiv om måleinstrumenter (MID) 2014/32/EU (Tidligere 2004/22/EC )

Direktiv om ikke-automatiske vekter (NAWID) 2014/31/EU
(Tidligere 2009/23/EF og  90/384/EEC)

Normative dokumenter og retningslinjer for direktivene: Guidance documents MID/NAWID

Direktiv om ferdigpakninger:

Direktiv om e-merking av ferdigpakninger
(76/211/EEC)

Retningslinjer for direktivet om ferdigpakninger: Ferdigpakninger

Direktiv om måleenheter

Direktiv om målenheter (80/181/EEC)

 

Mer om direktivene

Direktiv om målenheter er i 2019 under revisjon som følge av innføringen av nye definisjoner for SI-enheter.

Måleinstrumentdirektivet (MID) og direktivet om ikke-automatiske vekter (NAWI) ble vedtatt i 2014 etter en revisjon av eldre direktiver. For mer om bakgrunnen for endringene, se Europalovs nettsider om MID og NAWI.

De nye direktivene er implementert i norsk regelverk og trådte i kraft i hele EØS 20. april 2016. Endringene i direktivene førte til endringer i følgende norske forskrifter.

Forskrift om målenheter og måling

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

Hva ble endret i direktivene som trådte i kraft 20.april 2016?
De nye direktivene medførte få reelle endringer, men innebar omskrivninger og tydeliggjøring av allerede gjeldende praksis. For eksempel ble krav til økonomiske aktører tydeliggjort. Videre ble samsvarsmodulene i MID og NAWI koordinert og er nå så like at de begge fremgår av forskrift om målenheter og måling vedlegg 1.

I dokumentet informasjon om nye direktiver (PDF) har vi samlet det som fører til reell endring for deg som økonomisk aktør.

For deg som bruker måleredskap?
Endringene i direktivene medførte ingen endringer for deg som bruker måleredskap. Dersom du har kjøpt måleredskapet før 20.4.16, kan du trygt selge eller bruke dette også etter denne datoen, selv om det er godkjent etter de gamle direktivene. Det eneste du må passe på er dersom du har kjøpt et måleredskapene etter 20.4.16 som er godkjent etter de gamle direktivene. Du må da forsikre deg om at måleredskapet har vært mulig å kjøpe (ble satt på markedet) før 20.4.16.

Kontaktperson i Justervesenet: Silje Bertheussen

Sist endret 8. april 2019
MENY