Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Mol er SI-enheten for stoffmengdeMol er SI-enheten for stoffmengde. Symbolet for Mol er mol.

Stoffmengde brukes for å uttrykke hvor mye kjemisk materiale det er i en bestemt prøve. Mengden bestemmes av et stort antall like fundamentale bestanddeler, som atomer eller molekyler. Dette antallet kalles Avogadros tall. I den nye definisjonen fra 20. mai 2019 har man bestemt verdien av Avogadros tall når den uttrykkes i enheten mol-1. Dermed vil den bli konstant og ikke bestemt av en eksakt mengde av et spesifikt kjemisk materiale.

Avogadros konstant vil være nøyaktig 6.02214076 x 1023 elementære enheter.

Visste du at…

… Mol kommer fra ordet molekyl.

… Hvis et atom hadde størrelsen til en grapefrukt ville et antall tilsvarende Avogadros tall av dem ha samme volum som jordkloden.

Sist endret 21. mai 2019