Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Her kan du melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, sluttkontroll etter reparasjon, bestille fyrstegongsverifikasjon / fyrstegongsgodkjenning med meir.

Du kan og bestille kalibrering av målereiskap som ikkje vert nytta til økonomiske oppgjer.

Følg denne lenka til skjemakatalogen.

 

Sist endret 26. mars 2021