Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Her kan du melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, sluttkontroll etter reparasjon, bestille fyrstegongsverifikasjon / fyrstegongsgodkjenning med meir.

Følg denne lenka til skjemakatalogen for DIN SIDE.

Følg denne lenka for ny DIN SIDE (innmeldingar relatert til taksameter). 

Sist endret 20. april 2023