Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Som produsent av taksametre har du ansvar for at de har en gyldig samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan. Det innebærer en vurdering av om taksameteret oppfyller de tekniske kravene i forskrift om krav til taksametre. For oversikt over aktører som utfører tekniske kontrolloppdrag, følg lenken. Produsenten er ansvarlig for å erklære samsvar og for å påføre taksameteret gyldig samsvarsmerking. De som selger taksametrene har ansvar for at de bare selger taksametre med gyldig samsvarsmerking.

Krav til tilleggsinnretninger
Det er også viktig å være klar over krav til tilleggsinnretninger. Følgende tilleggsinnretninger skal kunne tilkobles et taksameter:

– Skriver
– Takskilt
– Betalingsterminal
– Kommunikasjonsenhet for overføring av data

Tilleggsinnretningenes funksjoner kan bygges inn i taksameteret helt eller delvis. Dersom de ikke er installert eller ikke fungerer korrekt, skal det ved hjelp av en sikret innstilling være mulig og automatisk forhindre drift av taksameteret. Kort fortalt; dersom bilen skal bruke tilleggsinnretningene, må de tilkobles taksameteret.

Andre nasjonale krav
Endringer i programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, og i kalibreringsfaktoren skal lagres i taksameteret i to år. Endringer i kalibreringsfaktoren skal registreres med dato og klokkeslett.

Til høyre på siden kan du laste ned en brosjyre som gir generell og nyttig informasjon til produsenter og leverandører av måleutstyr.

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 22. februar 2019