Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Norsk normaltid
Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt kl 02.00.00 siste søndag i mars til kl 03.00.00 siste søndag i oktober. Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.

Absolutt tid defineres som et veiet gjennomsnitt av et stort antall atomur verden over. Disse sammenliknes ved bruk av GPS (Global Positioning System) via satelitter og er grunnlag for ”International Atomic Time” (TAI). Denne antas å ikke avvike fra en ideell, ”perfekt” klokke med mer enn 1/10 mikrosekund per år.

Tidligere ble ”Greenwich Mean Time” (GMT) definert som absolutt tid og målt ved astronomiske observasjoner, slik at klokken var ”eksakt” 12.00.00 når solen sto i sør i Greenwich i London. Fordi jorden ikke roterer helt jevnt var ikke dette praktisk og nøyaktig nok. Derfor ble TAI etablert. Etter hvert kan TAI fjerne seg betydelig fra GMT og for mange formål er dette upraktisk. Det er derfor definert en annen tid, ”Coordinated Universal Time” (UTC), som er basert på TAI og astronomisk tid. UTC avviker fra TAI med et helt antall sekunder. UTC følger i gjennomsnitt jordrotasjonen, slik at når solen er rett sør for Greenwich, er UTC-tid ikke mer enn 0,9 sekunder før eller etter 12.00.00.

Det foretas korreksjoner på 1 skuddsekund fra tid til annen. Ved årsskiftet 2008/2009 ble det innført nok et skuddsekund, slik at avviket mellom UTC og TAI nå er 34 sekunder.

UTC er den ”legale tid” som benyttes verden over. Forskjellen mellom UTC og TAI endres gjennomsnittlig med ca 1/3 sek/år. Det internasjonale byrået for mål og vekt, BIPM i Paris, forvalter og distribuerer UTC (se www.bipm.org, time).

Justervesenets nasjonale laboratorium deltar i det internasjonale systemet for å bestemme TAI og UTC. Laboratoriet leverer sin tidsverdi regelmessig hvert femte døgn til BIPM, og den blir tatt med blant de ca 250 andre bidragene fra ca 50 land, for å beregne middelverdien.

Tidsmåling er basert på prosesser i cesium-atomet, og tidsforskjeller kan måles med meget stor nøyaktighet. I Justervesenets atomur er usikkerheten ved måling av tidsintervall ca 1/1011 sekund. Nøyaktig tidsmåling er viktig for bl a satelittnavigasjon.

Justervesenet tar ikke ansvar for nøyaktigheten i tiden du finner her men kan levere legal, sertifisert tid. Om du er interessert, ta kontakt.

Kontaktperson: Harald Hauglin

Sist endret 21. februar 2019