Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet utredet i 2011 problemstillinger rundt målinger og kontroll av målinger med ikke-automatiske vekter i dagligvarebransjen. Dette har resultert i at tilsynet på dette området ble lagt om fra periodisk kontroll til tilsyn basert på risikovurderinger og stikkprøvekontroll, kombinert med informasjonstiltak ovenfor bransjen.

Utredning om vekter i dagligvarebransen (PDF).

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 7. april 2022