Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Ampere er SI-enheten for elektrisk strømAmpere er SI-enheten for elektrisk strøm. Symbolet for ampere er A.

Endringer etter 20. mai 2019
Ampere er en av SI-enhetene som ble revidert 20. mai 2019. Den nye definisjonen tar utgangspunkt i at elektrisk strøm er laget av en drøss med likt ladede elektroner. Ny teknologi gjør oss i stand til å kontrollere strømmen av disse elektronene, og dermed realisere én ampere.

Ampere defineres ved å fiksere verdien av elementærladningen til 1.602 176 634 X 10-19 når den er uttrykt i enheten C som er lik A s, hvor sekundet er definert som DnCs

Visste du at…
… et typisk lynnedslag har en strømstyrke på 20 000 ampere?

Sist endret 21. mai 2019