Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Ampere er SI-enheten for elektrisk strømAmpere er SI-enheten for elektrisk strøm. Symbolet for ampere er A.

Ampere er per i dag definert ved kraften mellom to ledere med elektrisk strøm. Fysikkens lover kan fortelle oss hvor stor denne kraften er dersom man kjenner ledernes geometri. For å realisere ampere i en lab trenger man nøyaktig tilpassede ledere, samt standarder for masse, lengde og tid.

Endringer etter 20. mai 2019
Den nye definisjonen tar utgangspunkt i at elektrisk strøm er laget av en drøss med likt ladede elektroner. Ny teknologi gjør oss i stand til å kontrollere strømmen av elektroner, og dermed realisere én ampere.

Ampere vil bli definert ved å fiksere verdien av elementærladningen til 1.602 176 634 X 10-19 når den er uttrykt i enheten C som er lik A s, hvor sekundet er definert som DnCs

Visste du at…
… et typisk lynnedslag har en strømstyrke på 20 000 ampere?

Sist endret 3. januar 2019
MENY